Maardu Lasteaed Sipsik

12. mai 2021 - Maardu Lasteaed Sipsik kommenteerimine on välja lülitatud

Maardu Lasteaed Sipsik

Ootame sind lasteaeda Sipsik

 • õpetajaks (riiklik pilootprojekt (professionaalne eestikeelne õpetaja lasteaeda)).

Töö kirjeldus

 • Õpetaja töö hõlmab laste eesti keele oskuse hindamist ja arengu toetamist, koostöist õppe- ja kasvatustegevuste kavandamist, analüüsimist ja elluviimist, eesti keele omandamist toetava õpi- ja kasvukeskkonna kujundamist, lapsevanematega suhtlemist ning koolitusel osalemisega seotud ülesannete täitmist.
 • Eestikeelne õpetaja viib läbi õppe- ja kasvatustegevused eesti keeles ning toetab laste üldoskuste arengut. Eesti keele õppe- ja kasvatustegevused on mängulised ning teiste õppe- ja kasvatustegevuse valdkondadega lõimitud ja toimuvad igal lasteaiapäeval valdavalt väiksemates rühmades, kus osaleb korraga kuni 12 last.
 • Õpetaja kohustub osalema Tallinna Ülikooli korraldataval koolitusel ja täitma koolitusega seotud ülesandeid.
 • Tööleasumise aeg on 01.08.2021.
 • Õpetaja asub tööle tähtajatu töölepinguga. Kvalifikatsiooni omandava õpetajaga sõlmib lasteaed tähtajalise töölepingu.

Ootused kandidaadile

 • õpetaja peab valdama eesti keelt emakeelena või C1-tasemel,
 • õpetaja kvalifikatsioon peab vastama haridusministri 26.08.2002 määruses nr 65 Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded sätestatud õpetaja kvalifikatsiooninõuetele või
  • omandab kandideerija kõrgharidust Tallinna Ülikoolis alushariduse pedagoogi või Tartu Ülikoolis koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal või Tallinna või Tartu Ülikoolis eesti keel teise keelena/võõrkeelena erialal või
  • vastab kandideerija kvalifikatsioon haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ õpetajale kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ja lisaks läbib ta käesoleva projekti raames koolituse vähemalt 4 EAP ulatuses.

Lasteaed pakub

 • vahvaid lapsi ning toredaid kolleege, kelle seltsis töötada,
 • kaasaegset, loomingulist ja motiveerivat töökeskkonda.

Lisainfo lasteaed@maardusipsik.ee või 5558 5401.