Maardu Linnavalitsus

18. märts 2020 - Maardu Linnavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Maardu Linnavalitsus

kuulutab välja avaliku konkursi

 • Maardu Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks.

Maardu Põhikool on vene õppekeelega ja ligi 385 õpilasega Maardu linnas (Noorte 10) asuv kool.

Direktori tööülesanded:

kooli juhtimine, õppe-, kasvatus-, majandus- ja finantstegevuse korraldamine ning tulemuslikkuse ja kooli üldise arengu tagamine.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

 • vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrusega nr 30 direktorile, õppealajuhatajale, õpetajatele ja tugispetsialistidele kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele,
 • haridusvaldkonna õigusaktide tundmine,
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus,
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus,
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus,
 • koostöövõime ja oskus kaasata kogukonda,
 • hea eneseväljendamise ja avaliku esinemise oskus,
 • eesti keele oskus – C1-tasemel.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus,
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
 • tegevuskava haridusasutuse juhina,
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 20. aprilliks 2020 meiliaadressil vaido.niinesalu@maardu.ee märgusõnaga “Maardu Põhikooli direktori konkurss” või Maardu Linnavalitsusele aadressil Kallasmaa 1, 74111 Maardu.

Lisainformatsioon tel 606 0748, e-post vaido.niinesalu@maardu.ee.


Comments are closed.