Maardu Linnavalitsus

18. märts 2020 - Maardu Linnavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Maardu Linnavalitsus

kuulutab välja avaliku konkursi

 • Kallavere Keskkooli direktori ametikohale.

Kallavere Keskkool on eesti õppekeelega ja ligi 230 õpilasega Maardu linnas asuv kool.

Direktori tööülesanded:

Kooli juhtimine, õppe-, kasvatus-, majandus- ja finantstegevuse korraldamine ning tulemuslikkuse ja kooli üldise arengu tagamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrusega nr 30 kehtestatud direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuetele,
 • haridusvaldkonna õigusaktide tundmine,
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus,
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus,
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus,
 • koostöövõime ja oskus kaasata kogukonda,
 • hea eneseväljendamise ja avaliku esinemise oskus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • CV,
 • kirjalik avaldus,
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
 • tegevuskava haridusasutuse juhina,
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia ja CV saata  hiljemalt 20. aprilliks 2020 meiliaadressil vaido.niinesalu@maardu.ee märgusõnaga „Kallavere Keskkooli direktori konkurss“ või Maardu Linnavalitsusele aadressil Kallasmaa 1, 74111 Maardu.

Lisainformatsioon tel 606 0748, e-post vaido.niinesalu@maardu.ee.


Comments are closed.