Maardu Põhikool

21. juuni 2022 - Maardu Põhikool kommenteerimine on välja lülitatud

Maardu Põhikool

kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

  • matemaatikaõpetaja II ja III kooliastmes (0,5 ametikohta, vene keeles);
  • eesti keele kui teise keele õpetaja I–III kooliastmes;
  • kehalise kasvatuse õpetaja II ja III kooliastmes;
  • algklassiõpetaja;
  • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja II ja III kooliastmes poiste rühmas;
  • psühholoog.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 18.07.2022 e-posti aadressil direktor@mpkool.ee.

Tööleasumise aeg on 22.08.2022.