Märjamaa Gümnaasium

16. juuli 2021 - Märjamaa Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Märjamaa Gümnaasium

Tule meie kooli õpetajaks!

Ootame Sind kandideerima

 • gümnaasiumi matemaatikaõpetajaks (täiskoormus),
 • algklasside klassiõpetajaks (täiskoormus).

Kandidaadilt ootame, eeldame ja kandideerimisel hindame

 • siirast soovi ja huvi töötada koolis, kus hinnatakse muutuva õpikäsitluse põhimõtteid ja mis liigub nende rakendamise suunas,
 • soovi jagada uuendusmeelse haridusasutuse väärtuseid ja põhimõtteid,
 • erialaseid teadmisi, oskuseid ja kvalifikatsioonile vastavat haridust,
 • oskust kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid ja soovi nende kasutamist õppida,
 • ausust, korrektsust, täpsust ja kohusetundlikkust,
 • tahtmist end pidevalt täiendada, õppida, kogemusi omandada ja areneda koos kooliperega,
 • initsiatiivikust märgata lahendamist vajavaid probleeme ja teotahet nendega tegeleda,
 • sõbralikkust ja väga head suhtlemisoskust,
 • orienteeritust meeskonnatööle.
Kvalifikatsiooninõuded
 • Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse.
Sind ootavad ees
 • mitmekülgne ja huvitav töö,
 • arengule suunatud koolimaja ja koolipere,
 • koolielu toetav koolipidaja ja kogukond,
 • tervise edendamise võimalused Raplamaa moodsaimas spordihoones, ujulas ja terviseradadel.
Tule ja anna endale võimalus panustada laste ja noorte arengusse kaasaegsel moel!

Kandideerimiseks saada palun e-postiaadressil gumnaasium@marjamaa.ee hiljemalt 28. juuliks 2021
või matemaatikaõpetajaks kandideerides hiljemalt 6. augustiks 2021

 • oma senise tööalase karjääri kokkuvõte (CV),
 • haridust ja kandideeritavale ametikohale vastavat kvalifikatsiooni tõestavad dokumendid või avalikult ligipääsetavad viited neile,
 • Sinu nägemus kaasaegsest koolist ning põhjused, mis motiveerisid Sind kandideerima (motivatsioonikiri või videotutvustus),
 • muu info või viited, mida pead oluliseks lisada.

Kui soovid saada lisainfot või Sul on küsimusi, pöördu palun julgesti Kalle Uusmaa, direktor, e-post kalle.uusmaa@marjamaa.edu.ee  tel 502 1059.