Märjamaa valla Vana-Vigala Põhikool

6. mai 2022 - Märjamaa valla Vana-Vigala Põhikool kommenteerimine on välja lülitatud

Märjamaa valla Vana-Vigala Põhikool

kuulutab välja konkursi vabade ametikohtade täitmiseks alates 01.09.2022 (tööleasumisega 22.08.2022):

  • vene keele õpetaja (kuni 17 tundi),
  • füüsikaõpetaja (8 tundi),
  • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (8 tundi),
  • käsitöö- ja kodunduse õpetaja (8 tundi),
  • kehalise kasvatuse õpetaja (13 tundi),
  • kunstiõpetuse õpetaja, 5 tundi.

Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 29.05.2022 vanavigala.pohikool@marjamaa.ee.

Täiendav info Vana-Vigala Põhikooli direktor Margit Liira, tel 5330 5966.

Vt lisaks www.vana-vigala.edu.ee.