MLA Viimsi Lasteaiad

21. apr. 2021 - MLA Viimsi Lasteaiad kommenteerimine on välja lülitatud

MLA Viimsi Lasteaiad

kuulutab välja konkursi

  • õppejuhi (1,0) ametikoha täitmiseks.

 Meile sobival kandidaadil on

  • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon,
  • väga head teadmised alushariduse valdkonnast,
  • korrektne eesti keele oskus kõnes ning kirjas,
  • analüüsi- ning planeerimisoskus,
  • hea pingetaluvus ning avatud meel uuendustele,
  • täpsus ning vastutustundlikkus oma töös,
  • valmisolek meeskonnatööks,
  • digivahendite kasutamise oskus,
  • valmisolek töötada mitmes MLA Viimsi Lasteaias.

Kandideerimise tähtaeg on 21.05.2021. a. Tööleasumine augustikuus 2021. a.

Palume saata CV, motivatsioonikiri ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad Mirje Trei (MLA Viimsi Lasteaiad personalijuht) e-aadressil mirje@viimsilasteaiad.ee.

Telefon 5622 0121.