MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool (TLPK)

9. mai 2022 - MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool (TLPK) kommenteerimine on välja lülitatud

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool (TLPK)

kuulutab välja konkursi

 • direktori ametikohale.

TLPK on lasteaed-põhikool, mis annab nüüdisaegset ja kristlikul maailmavaatel põhinevat haridust. Meie kooli jaoks on ühtaegu olulised väärt haridus ja väärtusharidus.

 Sinu peamised tööülesanded:

 • kooli eesmärkide ja tegevuste elluviimine vastavalt kooli arengu- ja õppekavale,
 • iga õpilase arengu toetamine ennastjuhtiva õppija kujunemiseks,
 • toetavaks ja inspireerivaks eestvedajaks olemine oma meeskonnale,
 • kristlike väärtuste ning koostöökultuuri hoidmine ja edendamine,
 • koostöö edendamine kooli koostöövõrgustikuga.

Omalt poolt pakume:

 • arendada suurepärast ja rohkete võimalustega kooli,
 • töötada kauneimas Tartu kesklinnas asuvas (ajaloolises) koolihoones koos motiveeritud kolleegidega,
 • motiveerivat töötasu.

Konkursil osalemiseks palume saata

 • elulookirjelduse,
 • essee teemal „Tartu Luterlik Peetri Kool aastal 2025“ (kuni 2400 tähemärki) ja
 • kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad

hiljemalt 27. mail 2022 e-aadressil kylvi@luterlik.edu.ee.

Täiendav info tel 554 3301.