Muhu Põhikool

4. juuni 2024 - Muhu Põhikool kommenteerimine on välja lülitatud

Muhu Põhikool

korraldab konkursi 2024/2025. õppeaastaks järgmistele ametikohtadele:

  • õppealajuhataja 0,5 (täidab ka HEVKO ülesandeid),
  • väikeklassi õpetajad: 5. kl (12 tundi); 7. kl (9 tundi),
  • käsitöö- ja kodunduse õpetaja (6 tundi),
  • kunstiõpetaja (13 tundi),
  • tehnoloogiaõpetaja (9 tundi),
  • eripedagoog – 0,5 ametikohta,
  • võõrkeele õpetaja (A-keel – 9 tundi; B-keel 6 tundi).

Nõutav vastav haridus ja kvalifikatsioon( õpetaja kutse).

Tööleasumise aeg 1. septembril 2024.

Avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt  31.07.2024 aadressil direktor@muhu.edu.ee.