Narva Linnavalitsus

10. juuni 2024 - Narva Linnavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Narva Linnavalitsus

kuulutab välja konkursi

  • Narva Lasteaia Pingviin direktori vaba ametikoha täitmiseks.

Narva Lasteaed Pingviin asub Narva linnas aadressil Mõisa 1a.

Narva Lasteaia Pingviin direktori kandidaat peab vastama koolieelse lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuetele (koolieelse lasteasutuse seaduse § 22¹ lg 1).

Kandidaadil esitada komisjonile järgmised dokumendid:

  • kirjalik taotlus konkursil osalemise kohta,
  • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad,
  • essee eesti keeles asutuse arenguvisiooni või arenguvõimaluste kohta,
  • konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

Dokumendid palume esitada 5. juuliks 2024. a Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale aadressil Peetri plats 1, 20308 Narva märgusõnaga „Pingviin“ või elektrooniliselt allkirjastatuna e-aadressil kultuur@narva.ee. Dokumentide originaalidest saab ametlikult kinnitatud ärakirju vormistada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnas.

Lisainfo kultuur@narva.ee.