Narva Linnavalitsus

1. sept. 2023 - Narva Linnavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Narva Linnavalitsus

kuulutab välja konkursi

  • Narva Lasteaia Kirsike direktori vaba ametikoha täitmiseks.

Narva Lasteaed Kirsike asub Narva linnas, aadressil Soldina tn 11.

Narva Lasteaia Kirsike direktori kandidaadile esitatavad nõuded:

  • vastavus koolieelse lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuetele (koolieelse lasteasutuse seaduse § 22¹ lg 1).

Kandidaadil esitada komisjonile järgmised dokumendid:

  • kirjalik taotlus konkursil osalemise kohta;
  • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad;
  • essee eesti keeles asutuse arenguvisiooni või arenguvõimaluste kohta;
  • konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

Dokumendid palume esitada 28. septembriks 2023. a Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale aadressil Peetri plats 1, 20308 Narva märgusõnaga „Kirsike“ või elektrooniliselt allkirjastatuna e-posti aadressil kultuur@narva.ee. Dokumentide originaalidest saab ametlikult kinnitatud ärakirju vormistada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnas.

Lisainfo kultuur@narva.ee.