Narva Linnavalitsus

10. juuni 2024 - Narva Linnavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Narva Linnavalitsus

kuulutab välja konkursi

  • Narva Pähklimäe Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks.

Narva Pähklimäe Kool asub Narva linnas aadressil Pähklimäe tänav 3.

 Narva Pähklimäe Kool direktori kandidaadile esitatavad nõuded:

  • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, juhtimiskompetentsid ning eesti keele oskus vähemalt C1-tasemel.

Kandidaadil esitada komisjonile järgmised dokumendid:

  • kirjalik taotlus konkursil osalemise kohta,
  • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad,
  • essee eesti keeles õppeasutuse arenguvisiooni või arenguvõimaluste kohta,
  • konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

Dokumendid palume esitada 5. juuliks 2024. a Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale aadressil Peetri plats 1, 20308 Narva märgusõnaga „Pähklimäe Kool“ või elektrooniliselt allkirjastatuna e-aadressil kultuur@narva.ee. Dokumentide originaalidest saab ametlikult kinnitatud ärakirju vormistada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnas.

Lisainfo kultuur@narva.ee.