Narva Linnavalitsus

14. apr. 2021 - Narva Linnavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Narva Linnavalitsus

kuulutab välja konkursi

  • Narva Lasteaia Potsataja direktori vaba ametikoha täitmiseks.Narva Lasteaed Potsataja asub Narva linnas aadressil Tallinna mnt 50.

Narva Lasteaia Potsataja direktori kandidaadile esitatavad nõuded

  • vastavus koolieelse lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuetele (haridusministri 26.08.2002. a määruse nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ § 3),
  • riigikeele oskus vähemalt C1-tasemel.

Kandidaadil esitada komisjonile järgmised dokumendid:

  • kirjalik taotlus konkursil osalemise kohta,
  • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad,
  • essee eesti keeles asutuse arenguvisiooni või arenguvõimaluste kohta,
  • konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

Dokumendid palume esitada 21. maiks 2021. a Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale aadressil Peetri plats 1, 20308 Narva märgusõnaga „Potsataja“ või elektrooniliselt allkirjastatuna e-posti aadressil kultuur@narva.ee. Dokumentide originaalidest saab ametlikult kinnitatud ärakirju vormistada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnas.

Lisainfo 359 9127, kultuur@narva.ee.