Nissi Põhikool

16. nov. 2022 - Nissi Põhikool kommenteerimine on välja lülitatud

Nissi Põhikool

ootab oma meeskonda

  • eripedagoogi koormusega 0,5.

Kas eripedagoogi amet on sinu peamine kutsumus? Väärtustad iga õppija arengut ja soovid panustada kooli arendustegevusse? Tunned rõõmu õppija arengu- ja õpioskuste hindamisest ning võimalike lahenduste otsimisest? Hindad avatud ja paindlikku töö- ja õppekeskkonda?

Sinu peamised tööülesanded:

õppija arengu uurimine ja hindamine, õpiabitundide läbiviimine, õpilaste toetamine ja suunamine ning sobivate õpiteede leidmine, HEV õpilastega seotud dokumentatsiooni täitmine, koostöövõrgustikus osalemine.

Omalt poolt pakume:

avatud ja paindlikku töökeskkonda, võimalust rakendada oma ideid, enesearendamise võimalusi ning toetavat meeskonda, terviseedendushüvitist, osalist sõidukompensatsiooni.

Oled meie kooliperre oodatud, kui sul on:

magistrikraad ja vastavus kvalifikatsioonile (võib olla omandamisel), hea suhtlusoskus ja valmisolek meeskonna- ja koostöövõrgustikutööks, hea analüüsi- ja planeerimis-oskus, avatud hoiak uuendustele ja innovaatilistele lahendustele.

Konkursil osalemiseks esita:

sooviavaldus ja motivatsioonikiri, elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Tööleasumise aeg esimesel võimalusel. Dokumendid palume saata hiljemalt 15. jaanuariks 2023  e-postile annely.ajaots@nissikool.ee või aadressil Nissi Põhikool, Nissi tee 33, Saue vald, 76202 Harjumaa.

Täiendav info tel 608 7129 või 528 1428 (direktor Annely Ajaots).