Orava Kool Võru vallas

22. apr. 2021 - Orava Kool Võru vallas kommenteerimine on välja lülitatud

Orava Kool Võru vallas

pakub tööd

  • matemaatikaõpetajale,
  • eesti keele ja kirjanduse õpetajale,
  • tehnoloogiaõpetuse õpetajale,
  • inglise keele õpetajale,
  • kehalise kasvatuse õpetajale,
  • loovusainete õpetajale.

Lisaks pakub kool augustikuust tööd huvijuhile, haldusjuhile ja sotsiaalpedagoogHEVKOle ja juhiabile.

Kogu konkursi- ja kontaktinfo asub kooli kodulehel orava.edu.ee.