Otepää Gümnaasium

10. juuni 2021 - Otepää Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Otepää Gümnaasium

kuulutab välja konkursi vabade ametikohtade täimiseks alates 2021/2022. õppeaastast

  • matemaatikaõpetaja koormusega 1,0,
  • eripedagoog-HEV koordinaator koormusega 1,0.

Konkursi tähtaeg on 25. juuni 2021 kell 10.00.

 Tööleasumise aeg on 23. augustil 2021.

Kandideerimisdokumendid on avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid. Konkursil arvestatakse ainult tähtajaks laekunud avaldustega.

Dokumente ootab kool elektrooniliselt e-posti aadressil kool@nuustaku.edu.ee (digitaalselt allkirjastatuna) või kooli postiaadressil Otepää Gümnaasium, Koolitare 5, 67403 Otepää.

Lisainfo tööpakkumiste kohta direktor Maire Murumaa (maire@nuustaku.edu.ee), telefon 5918 2772.