Otepää Gümnaasium

15. juuli 2021 - Otepää Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Otepää Gümnaasium

ootab 2021/2022 õppeaastaks oma aktiivsesse koolimeeskonda järgmiseid Võtmeisikuid:

  • inglise keele õpetaja (1,0, asenduskoht),
  • matemaatikaõpetaja (1,0),
  • eripedagoog-HEV koordinaator (1,0),
  • huvijuht-koolielu korraldaja (1,0).

 Palume esitada avaldus, CV koos kvalifikatsiooni tõendavad dokumentidega 5. augustiks 2021 elektrooniliselt e-posti aadressil kool@nuustaku.edu.ee (digitaalselt allkirjastatuna) või kooli postiaadressil Otepää Gümnaasium, Koolitare 5, 67403 Otepää.

Tööle asumise aeg 23. august 2021. Lisainfo direktor Maire Murumaa (maire@nuustaku.edu.ee), telefon 5918 2772.