Otepää Vallavalitsus

9. mai 2022 - Otepää Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Otepää Vallavalitsus

kuulutab välja konkursi

 • Keeni Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks.

Direktori ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine, kooli meeskonna juhtimine, õpilaste arengu toetamine, koostöö arendamine lapsevanematega ning tulemuslik finants- ja majandustegevuse juhtimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon,
 • juhtimiskompetentsid ja -kogemus,
 • soovitavalt läbitud juhtimisalane koolitus,
 • eelarve koostamise ja eelarvelise asutuse majandamise oskus,
 • nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikud isikuomadused,
 • töökogemus haridusvaldkonnas,
 • eesti keele oskus kõrgtasemel,
 • ühe võõrkeele oskus heal suhtlustasemel.

Kandidaadil esitada

 • avaldus ametikohale asumiseks,
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
 • motivatsioonikiri, mis sisaldab nägemust tänapäeva kool-lasteaiast.

Tööleasumise aeg kokkuleppel.

Töö asukoht Kooli tee 2, Keeni küla, Otepää vald.

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata hiljemalt 31. mail 2022. a e-aadressil vald@otepaa.ee.

Täiendav info telefonil 523 9139, Janika Laur, haridusnõunik.