Paide Gümnaasium

1. apr. 2021 - Paide Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Paide Gümnaasium

ootab oma ägedasse ja avatud meeskonda just sind, hea

 • liikumisõpetuse õpetaja (0,5).

 Kui ka sinu jaoks on oluline

 • avatus ja usaldus,
 • õppimine ja areng,
 • õppijakesksus ja koostöö,
 • mõtestatus ja paindlikkus,
 • ettevõtlikkus ja julgus katsetada,

siis tule meie meeskonda!

Saada hiljemalt 18. aprilliks e-aadressil kool@paide.edu.ee oma

 • avaldus,
 • elulookirjeldus,
 • motivatsioonikiri (kuni üks A4 lk),
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad.

Kandidaadilt ootame

 • avatust muutustele,
 • valmisolekut osaleda meeskonnatöös,
 • soovi osaleda ja panustada kooli arendamisse.

Meie koolis on

 • võimalus panustada noore kooli arengusse ning anda oma häälele kõla,
 • suurepärased õpilased ja toetavad kolleegid,
 • mõnus ja kaasaegne töökeskkond,
 • mitmekesised arengu- ja koolitusvõimalused,
 • võimalus luua huvitavaid valikkursusi.

Täiendav info: koolijuht Margo Sootla, tel 504 0945, e-aadress margo.sootla@paide.edu.ee.