Paide Linnavalitsus

1. juuni 2022 - Paide Linnavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Paide Linnavalitsus

kuulutab välja avaliku konkursi

 • Roosna-Alliku Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks.

Kooli tegevust alustati kaunis Roosna-Alliku mõisahoones 1924. aastal. Roosna-Alliku Põhikool on ajaloolistele väärtustele ja traditsioonidele tuginev omanäoline ja innovaatiline mõisakool, kus õpib ligi sada särasilmset õpilast ja neid õpetab 15 õpetajat. Lisaks õppetööle toimub koolis vilgas huvitegevus, korraldatakse traditsioonilisi üritusi, tegutseb õpilasesindus jpm. Rohkem infot kooli tegemiste kohta vaata veebilehelt r-alliku.paide.ee.

Direktori ülesanne on kooli õppetegevuse ja majanduselu juhtimine, igapäevase sujuva toimimise tagamine ja asjaajamise korraldamine ning kooli arendamine.

Direktori kandidaadile esitatavad nõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon,
 • juhtimispädevused;
 • teadmised personalitöö ja asjaajamise korraldamisest,
 • eelarve koostamise oskus,
 • kaasaegse tehnoloogia ja digivahendite kasutamise oskus,
 • eesti keele oskus C-1 tasemel,
 • nõutavad isikuomadused: juhtimisoskus, algatus-, analüüsi- ja planeerimisoskus, väga hea suhtlemis-, esinemis- ja koostööoskus, vastutustunne, usaldusväärsus, korrektsus, pingetaluvus.

Konkursil osalemiseks palume esitada:

 • kandideerimisavaldus,
 • elulookirjeldus,
 • motivatsioonikiri koos palgasooviga,
 • haridust tõendava dokumendi koopia ning nõutavaid pädevusi tõendava dokumendi koopia.

Pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd,
 • eneseteostusvõimalust väärika mõisakooli tegevuse korraldamisel ja arendamisel,
 • enesearengu ja -täienduse võimalust.

Töökoha asukoht Kooli t 1, Roosna-Alliku, Järvamaa.

Direktori tööleasumise aeg on esimesel võimalusel.

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid esitada hiljemalt 15. augustiks 2022 Paide Linnavalitsusse e-aadressil rita.laanetu@paide.ee.

Lisateave Roosna-Alliku Põhikooli direktorilt tel 525 7830.