Pärnu Raeküla Kool

1. aug. 2022 - Pärnu Raeküla Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Pärnu Raeküla Kool

kuulutab välja avaliku konkursi järgmistele vabadele ametikohtadele:

  • eripedagoog-eritoega eriklassi 1. klassi klassiõpetaja (1,0 ametikoht),
  • füüsikaõpetaja (0,36 ametikohta),
  • vene keele õpetaja (0,32 ametikohta);

Tööleasumine 01.09.2022.

  • huvijuht (1,0 ametikoht, lapsepuhkusel oleva töötaja asendaja).

Tööleasumine 25.08.2022.

Oled sobiv kandidaat, kui sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus, oled koostöine, positiivse ellusuhtumisega ja hooliv.

Meie pakume hästivarustatud töökeskkonda, toetavat ja abivalmis kollektiivi ning huvitavat tööd.

Kandideerimise taotluse, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad ja CV palume saata digitaalselt allkirjastatult e-aadressil kool@raekyla.parnu.ee hiljemalt 26.08.2022.

Kandideerimise info telefonil 444 8040.