Pärnu Tammsaare Kool

1. juuli 2022 - Pärnu Tammsaare Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Pärnu Tammsaare Kool

ootab oma meeskonda erialase magistriharidusega:

  • eesti keele õpetajat (1,0 AK),

kes on valmis uuteks väljakutseteks, on nõus läbima keelekümbluskoolitusi ning õpetama eesti keelt ja kirjandust ka keelekümblusklassides;

  •  loodusainete õpetajat (1,0 AK),

kes on valmis uuteks väljakutseteks, on nõus läbima keelekümbluskoolitusi ning õpetama loodusõpetust, füüsikat, geograafiat, bioloogiat eesti keeles ja ka keelekümblusklassides.

 Kandideeriv õpetaja peab olema valmis töötama mitmekeelses koolis, olema avatud, salliv, loov ja kandma endas koolirõõmu, mida teistega jagada. Lähtuma oma töös kooli motost Õpime koos!

Kool pakub meeldivat töökeskkonda; toetavat ja sõbralikku koolikogukonda; võimalust olla aktiivne ja uuendusmeelne koolielu edendaja; osaleda keelekümbluskoolitustel. Töötasu alates 1500 eurot kuus.

Tööleasumise aeg 22. august 2022.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata 12. augustiks 2022. a digiallkirjastatult aadressil kool@tammsaarekool.parnu.ee