Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus

9. juuni 2022 - Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus korraldab konkursi ilusas ja turvalises Pärnu-Jaagupi alevis asuva põhikooli ja muusikakooli (ühine juhtimine) direktori vaba ametikoha (1,0) täitmiseks.

Direktori põhiülesandeks on tagada koolide areng, õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ning tulemuslikkus. Ootame teotahtelist, koostööle ja arengule suunatud juhti!

Pärnu-Jaagupi Põhikool ja Pärnu-Jaagupi Muusikakool asuvad aadressil Kooli 3, Pärnu-Jaagupi, Põhja-Pärnumaa vald.

 Kui Sul on:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
 • juhtimiskompetentsid ja -kogemus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasemel;
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • meeskonnatöö oskus ja väga hea suhtlemisoskus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsimis- ja planeerimisvõime;
 • avatus uutele ideedele;

ja lisaks veel muusikaalane kutse- ja/või kõrgharidus ja pedagoogilise töö kogemus, siis pakume:

 • väljakutseterohket tööd;
 • meeldivat ning kaasaegset töökeskkonda;
 • piisavalt vabadust otsustamisel ja toetust ideede elluviimisel.

Huvi korral esita:

 • sooviavaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks ja palgasoovi;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad

digitaalselt allkirjastatult 30. juuniks 2022 e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee märgusõnaga „Direktor“.

Valituks osutudes saad tööle asuda 1. augustil 2022.

Lisateave: Tarvi Tasane, tarvi.tasane@pparnumaa.ee, telefon +372 5336 3794.

 

Pärnu-Jaagupi Põhikool/Pärnu-Jaagupi Muusikakool | Kooli 3, Pärnu-Jaagupi, 87201, Pärnumaa | www.pjkool.ee