Puka Kool

3. juuni 2021 - Puka Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Puka Kool

pakub uuest õppeaastast tööd

  • põhikooli loodusainete õpetajale (1,0 kohta) (bioloogia, geograafia, keemia, füüsika, loodusõpetus).

Edukas kandidaat soovib töötada arenevas maakoolis, omab nõutavat kvalifikatsiooni, on rõõmsameelne ja teotahteline.

Sooviavaldus ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata hiljemalt 30. juuniks e-postiga kool@puka.edu.ee või aadressil Kooli tänav 3, Puka, Otepää vald, 67217 Valgamaa.

Lisainfo telefonil 5373 9107, direktor Margot Keres.