Püünsi Kool 

2. mai 2022 - Püünsi Kool  kommenteerimine on välja lülitatud

Püünsi Kool on väike ja võimekas pärimuskultuuri väärtustav kool, mis asub looduskaunis kohas – mere ja metsa läheduses. Meie õpetajad on toetavad ja asjatundlikud ning õpilased loovad ja ettevõtlikud. See on koht, kuhu tulla ja kuhu tahad jääda.

 Püünsi Kool otsib oma tegusasse meeskonda

  • õppejuhti (1,0 ametikohta),
  • loodusainete õpetajat (0,6 ametikohta),
  • hispaania keele õpetajat (0,3 kohta).

Tööleasumine augustis 2022.

Avaldus ja CV saata hiljemalt 31. maiks e-aadressil jekaterina@pyynsi.edu.ee .