Raasiku Kool

11. mai 2021 - Raasiku Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Raasiku Kool

Raasiku lasteaiapere otsib enda sõbralikku kollektiivi

 • 0,5 koormusega logopeedi.

Logopedi eesmärk on suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskuse, hääle ning mitteverbaalse suhtlemise arendamine ja parandamine. Logopeed selgitab välja kõneravi vajavad lapsed ning tegeleb nendega, vajadusel koostab individuaalsed õppekavad ja juhib lapse arengu meeskonna tööd, nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid kõneravil olevate laste küsimustes ning jälgib laste kõneravi ülesannete täitmist rühmas.

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus,
 • hea koostöö- ja suhtlemisoskus,
 • väga hea enesejuhtimisoskus ja valmisolek uute asjade õppimiseks,
 • analüüsivõime,
 • kannatlikkus,
 • arvuti kasutamise oskus,
 • eesti keele oskus kõrgtasemel.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kandideerimisavaldus,
 • CV,
 • kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid.

Omalt poolt pakub Raasiku Kool huvitavat tööd, kaasaegset töökeskkonda, paindlikku tööaega, enesearendamise võimalusi ja toetavat meeskonda.

Tööleasumise aeg esimesel võimalusel.

Dokumendid palume esitada Raasiku Kooli digitaalallkirjastatult e-aadressil reelika.turi@raasikukoool.edu.ee hiljemalt 27.09.2021.

Lisainformatsioon telefonil 5803 7851, reelika.turi@raasikukoool.edu.ee (Reelika Turi).