Rakvere Triinu Lasteaed

10. juuni 2021 - Rakvere Triinu Lasteaed kommenteerimine on välja lülitatud

Rakvere Triinu Lasteaed

kuulutab välja avaliku konkursi

  • õppealajuhataja (1,0 tähtajatu leping) ametikoha täitmiseks alates õppeaastast  2021/2022 tööleasumisega 9. augustil 2021.

Kandidaadilt ootame

  • vastavust kvalifikatsioonile,
  • pedagoogilise töö kogemust,
  • head planeerimis-, korraldamis- ja analüüsioskust,
  • otsustus- ja vastutusvõimet,
  • avatust ja head meeskonnatööd.

Kasuks tuleb hea alguse metoodika kogemus.

Kandidaadil palume esitada

  • sooviavaldus, mis kirjeldab kandidaadi motivatsiooni ametikohale asuda,
  • CV,
  • kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad,
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks esitada,

hiljemalt 28. juuni 2021 aadressil direktor@triinla.edu.ee  märgusõnaga “konkurss” või postiga aadressil Rakvere Triinu Lasteaed, Lembitu 14, 44308 Rakvere.

Täiendav info telefonil  5559 8767, Raido Parve.