Rakvere Vallavalitsus

30. juuni 2020 - Rakvere Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Rakvere Vallavalitsus

kuulutab välja konkursi

 • Uhtna Põhikooli direktori leidmiseks.

Tööleasumise aeg on 01.09.2020.

Töökoht Nooruse 18, Uhtna alevik, 44202 Lääne-Virumaa.

Direktori tööülesanded

 • täidab talle õigusaktide, töölepingu ja ametijuhendiga pandud ülesandeid,
 • tagab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli arengukava, õppekava ja kodukorra täitmise,
 • vastutab õppe- ja kasvatustegevuse ning muu kooli tegevuse, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest,
 • esitab kooli pidajale kooli eelarve projekti ja kooskõlastab investeeringuvajadused,
 • esindab kooli.

Ootused kandideerijale

 • vastavus kvalifikatsioonile,
 • kasuks tuleb eelnev töökogemus juhina,
 • hea suhtlemisoskus,
 • strateegilise planeerimise oskus,
 • valmidus meeskonnatööks ja hea organiseerimisoskus,
 • hea pingetaluvus.

Uhtna Põhikool pakub võimalust töötada koos tegusa koolikollektiiviga, mida toetab aktiivne kogukond, motiveerivat töötasu ja enesearengut läbi koolituste ja kooli arendamise.

Uhtna Põhikool asub isikupärase arhitektuuriga hoones. Kool on väärika ajalooga ja hea potentsiaaliga piirkonna haridustempel.

Kandideerijal palume esitada järgmised dokumendid:

 • avaldus,
 • CV,
 • motivatsioonikiri,
 • magistrikraadi tõendav dokument.

Täiendav info monica.jaanimets@rakverevald.ee, tel 322 1132, 5866 4670.

Dokumendid palume esitada 25. juuliks 2020 aadressil Kooli 2, Sõmeru alevik, 44305 Rakvere vald või e-aadressil vallavalitsus@rakverevald.ee.


Comments are closed.