Randvere Kool

3. aug. 2022 - Randvere Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Randvere Kool

Kaasavas õppijakeskses Viimsi valla Randvere Koolis õpivad koos hetkel põhikooli riiklikul õppekaval 1.–6. klassis (alates 2022. a septembrist avatakse koolis ka 3. kooliaste) ja põhikooli lihtsustatud riiklikul õppekaval 1.–9. klassis õppivad õpilased.

Ootame oma meeskonda uusi töötajaid:

  • matemaatikaõpetaja,
  • klassiõpetajaid (I kooliaste, sh 1. klass),
  • eriklassi klassiõpetaja,
  • loodusainete õpetaja,
  • eesti keele ja kirjanduse õpetaja,
  • koolipsühholoog,
  • muusikaõpetaja.

Formaalne eeldus: magistrikraad või selle omandamine ja õpetaja kutse (NB! Selle puudumisel toetab kool taotlemist). Hingeline eeldus: kutsumus õpetada noori ja nendega koos kasvada.

Kandideerimiseks palun saada CV ja magistrikraadi (diplom koos akadeemilise õiendiga) või õpinguid tõendava dokumendi koopia ning õpetaja kutse olemasolul seda tõendava dokumendi koopia esimesel võimalusel või hiljemalt 31. augustiks 2022 e-posti aadressil roosika@randverekool.edu.ee.

Õppimine teeb õnnelikuks!