Randvere Kool

20. mai 2024 - Randvere Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Randvere Kool

Kaasavas õppijakeskses Randvere Koolis (Viimsi vallas) õpivad koos hetkel põhikooli riiklikul õppekaval 1.-8. klassis (2024. aastaks kasvab kool 9- klassiliseks) ja põhikooli lihtsustatud riiklikul õppekaval 1.-9. klassis õppivad õpilased.

Ootame oma meeskonda järgmisi töötajaid:

  • ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja,
  • matemaatikaõpetaja,
  • klassiõpetajaid (sh 1. klassi klassiõpetaja),
  • eripedagoog-eriklassi õpetaja,
  • eripedagoog,
  • loodusainete õpetaja (geograafia, loodusõpetus),
  • logopeed,
  • inglise keele õpetaja,
  • eesti keel teise keelena õpetaja.

Eeldused: magistrikraad või selle omandamine ja õpetaja kutse (NB! Selle puudumisel toetab kool taotlemist), kutsumus õpetada noori ja nendega koos kasvada.

Kandideerimiseks palun saada CV ja magistrikraadi (diplom koos akadeemilise õiendiga) või õpinguid tõendava dokumendi koopia ning õpetaja kutse olemasolul seda tõendava dokumendi koopia esimesel võimalusel e-posti aadressile kandideeri@randverekool.edu.ee

Õppimine teeb õnnelikuks!