Randvere Kool

9. märts 2023 - Randvere Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Kaasavas õppijakeskses Randvere Koolis (Viimsi vallas) õpivad koos hetkel põhikooli riiklikul õppekaval 1.–7. klassis (2024. aastaks kasvab kool 9-klassiliseks) ja põhikooli lihtsustatud riiklikul õppekaval 1.–9. klassis õppivad õpilased.

Ootame oma meeskonda järgmisi töötajaid:

  • õppejuht,
  • matemaatikaõpetaja,
  • HEVKO,
  • loodusainete õpetaja (loodusõpetus),
  • füüsikaõpetaja,
  • keemiaõpetaja,
  • eesti keel teise keelena õpetaja,
  • eriklasside klassiõpetaja,
  • klassiõpetaja.

Formaalne eeldus: magistrikraad või selle omandamine ja õpetaja kutse (NB! Selle puudumisel toetab kool taotlemist).

Hingeline eeldus: kutsumus õpetada noori ja nendega koos kasvada.

Kandideerimiseks palun saada CV ja magistrikraadi (diplom koos akadeemilise õiendiga) või õpinguid tõendava dokumendi koopia ning õpetaja kutse olemasolul seda tõendava dokumendi koopia esimesel võimalusel e-aadressil roosika@randverekool.edu.ee.

Õppimine teeb õnnelikuks!