Räpina Vallavalitsus

9. juuni 2021 - Räpina Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Räpina Vallavalitsus

kuulutab välja konkursi

  • Räpina Lasteaia Vikerkaar direktori ametikohale direktori ajutiselt töölt eemal viibimise ajaks (lapsehoolduspuhkus).

Kandidaadile esitatavad peamised nõuded ja ootused

  • magistrikraad ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid,
  • teadmised alushariduse spetsiifikast ning lasteaia kui areneva ja arendava organisatsiooni põhimõtetest,
  • eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel,
  • asjakohase seadusandluse tundmine,
  • vastutustunne, täpsus ja korrektsus.

Kandideerimiseks esitada avaldus, elulookirjeldus, motivatsioonikiri, karistusregistri väljavõte, haridust tõendavate dokumentide koopiad, kandideerija soovil muud asjakohased dokumendid hiljemalt 30. juuniks 2021 Räpina Vallavalitsuse e-aadressil vald@rapina.ee märgusõnaga „Räpina Lasteaia Vikerkaar direktori konkurss“.

Tööleasumine võimalusel 2. augustil 2021.

Lisainfo www.rapina.ee

Kontaktisik Enel Liin, vallavanem, tel 526 5057, e-post enel.liin@rapina.ee.