Rapla Vallavalitsus

29. apr. 2021 - Rapla Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Rapla Vallavalitsus

kuulutab välja avaliku konkursi

 • Kabala Lasteaed-Põhikooli (Kabala küla, Rapla vald) direktori ametikohale koormusega 1,0.

Kabala Lasteaed-Põhikool on 65 lasteaialapse, 68 õpilase ja 38 töötajaga kodulähedane kogukonnakool Raplamaal. Kooli missioon on turvaliselt hoitud laps, kes läheb kooli, täis õppimisrõõmu ja julgust olla tema ise ning hindab oma vanemaid, kaaslasi, kodukohta ja loodust. Kool asub kolmes paigas: põhikool ja kaks lasteaiarühma asuvad Kabala külas, üks lasteaia rühm Lipa ja teine Purku külas. Kooli juht juhib kooli igapäevast töökorraldust, planeerib muudatusi ja viib neid ellu, loob tugeva meeskonnatunde, eesmärgistab ja planeerib meeskonna arengut, korraldab ladusa ja piisava sise- ning väliskommunikatsiooni. Kogukonnakoolina on oluline tunnetada kogukonna ootusi ja teha kooli arendamiseks avatud koostööd nii kohaliku piirkonna kui koolipidajaga ning osaleda koolielu rikastavates kogukonna projektides ja algatustes.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus (magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon) ning pedagoogiline ja juhtimiskompetentsus (sh organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas),
 • algatus- ja otsustusvõime, muudatuste planeerimise ja elluviimise oskus,
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus,
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus,
 • kiire õpivõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus,
 • heal tasemel eesti keele oskus,
 • sõiduki juhtimisoskus ja isikliku sõiduki kasutamise võimalus.

Meiega liitudes on sul võimalus

 • teha tähendusrikast, huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd kiiresti arenevas maapiirkonna koolis,
 • liita üheks kogu töökas koolipere,
 • keskenduda kooli sisulisele arendamisele,
 • luua innovatiivne ja koostöötav kaasaegse õpikeskkonnaga kool ning seejuures õppida ja juhina areneda.

Pakume sulle

 • huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd Rapla valla maapiirkonna koolis,
 • hästi töötavat kollektiivi,
 • erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi,
 • põhipuhkust 56 kalendripäeva,
 • haigushüvitist haigestumise teisest päevast.

Konkursil osalemiseks esita

 • kirjalik avaldus koos palgasooviga,
 • elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik,
 • motivatsioonikiri (maks 2 lk) või visioonivideo „Mina Kabala Lasteaed-Põhikooli direktorina“ (maks 5 min), mis sisaldab visiooni ja tegevuskava haridusasutuse juhina;
 • kirjalik nõusolek andmete kogumiseks (taustauuringu tegemiseks: karistusregister, varasemad tööandjad, Google) kuni konkursi lõpptulemuseni,
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
 • muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Tööleasumise aeg on juulis 2021.

Dokumendid märgusõnaga „Konkurss Kabala Lasteaed-Põhikool“ palume esitada hiljemalt 24. mail 2021 Rapla Vallavalitsuse aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-aadressil rapla@rapla.ee.

Lisainfo Jüri Morozov, juri.morozov@rapla.ee, telefon 5389 2441.