Retla-Kabala Kool

12. mai 2022 - Retla-Kabala Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Retla-Kabala Kool

Ootame alates 2022/2023. õppeaastast oma meeskonda

  • füüsikaõpetajat (osaline koormus),
  • klassiõpetajat (osaline koormus),
  • väikeklassiõpetajat (lapsehooldspuhkusel oleva õpetaja asendajaks),
  • pikapäevarühma kasvatajat (osaline koormus),
  • psühholoogi (osaline koormus),
  • tugiisikut (täiskoormus).

Avaldus, CV, ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad saata 30. maiks aadressil direktor@retla.edu.ee või Retla tee 1, Oisu alevik, 72301 Järva maakond.

Info telefonil 516 0676.