Roosna-Alliku Põhikool

24. märts 2021 - Roosna-Alliku Põhikool kommenteerimine on välja lülitatud

Roosna-Alliku Põhikool

ootab oma kooliperre

  • eesti keele ja kirjanduse õpetajat,
  • vene keele õpetajat.

Roosna-Alliku Põhikool on väike ilus mõisakool, mis asub suures Paide linnas, koos metsade, soode ja rabadega. Roosna-Alliku Põhikool on arenev ja jätkusuutlik kool, kus õpilaste arv kasvab iga aastaga. Igapäevases koolitöös arendame õppijates ja õpetajates ettevõtlikkust, loovust ja 21. sajandi oskusi, nt kriitilist mõtlemist, koostööoskust jne.

Meie kooli eesmärk on luua igale lapsele eakohane ja turvaline keskkond, mis toetab tema õpihimu ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist. Kooli eesmärk on nii harida kui ka kasvatada õpilast, valmistada teda ette kolmeks rolliks – tööelu, avalik elu, isiklik elu.

Nõuded kandidaadile: erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse (võivad olla omandamisel).

Tööleasumise aeg on 23. augustil 2021. a.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 6. juuniks 2021 (kaasa arvatud) aadressil direktor@r-alliku.paide.ee.

Täiendav info tel 525 7830, Riina Hiob.