Ruhnu Vallavalitsus

6. juuni 2022 - Ruhnu Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Ruhnu Vallavalitsus

kuulutab välja konkursi

 • Ruhnu Põhikooli direktori

Ruhnu Põhikool on Eesti väikesaarel asuv kool, kus praegu omandab põhiharidust üheksa õpilast. Otsime sellele kodusele koolile toredat ja asjalikku direktorit.

Tööülesanded

Tagada Ruhnu Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli üldine areng. Direktor asub tööle Ruhnu Põhikoolis augusti keskel.

Kandidaadilt ootame

 • juhtimiskogemust,
 • eesti keele oskust kõrgtasemel,
 • heal tasemel arvuti- ja dokumentide koostamise oskust,
 • vastutustunnet, korrektsust, täpsust,
 • õpi- ja otsustusvõimelisust, analüüsi- ja planeerimisoskust,
 • koostöövõimet ja head suhtlemisoskust,
 • loovust ja algatusvõimet.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus,
 • juhtimiskogemus,
 • väga head teadmised haridusvaldkonnast ja pedagoogilise töö kogemust.

Kandideerijatel esitada

 • elulookirjeldus,
 • motivatsioonikiri,
 • nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata hiljemalt 30. juuniks 2022. a e-aadressil ruhnu@ruhnu.ee.

Täiendav info telefonil 562 21913, Andre Nõu, Ruhnu vallavanem.