Ruila Põhikool

17. mai 2023 - Ruila Põhikool kommenteerimine on välja lülitatud

Tule õpetajaks Ruila Kooli!

Ruila Põhikool on väike linnalähedane maakool, kus oleme loonud kaunisse mõisaparki kaasaegse õpikeskkonna. Oluline on hea õhkkond ja teineteist toetavad õpetajad, kes loovad inspireeriva töökeskkonna. Oleme avatud uuendustele õppeprotsessis, rakendades innovaatilisi ja tõenduspõhiseid lähenemisi. Meie eesmärk on toetada laste arengut parimal võimaliku moel.

Võtame tööle järgmiseks õppeaastaks:

 • eripedagoogi,
 • sotsiaalpedagoogi (0,5 kohta),
 • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (0,5 kohta).

Ootame:

 • kvalifikatsioonile vastavust,
 • pühendumust ja soovi panustada,
 • avatud hoiakut,
 • meeskonnatööle orienteeritust.

Pakume:

 • motiveerivat töötasu,
 • võimalust praktiseerida õpitut, viia ellu ideid personaalse õpitee loomiseks,
 • paindlikku töökorraldust,
 • mentorõpetaja tuge,
 • terviseedenduse ning sõidukulude hüvitist.

Sooviavaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid palume saata hiljemalt 15. juuniks ruilakool@ruilakool.ee
Info 516 3534, direktor Tiia Rosenberg.

www.ruilakool.ee

video https://www.youtube.com/watch?v=6LRrwFrStJU