Ruusa Põhikool

11. juuni 2021 - Ruusa Põhikool kommenteerimine on välja lülitatud

Ruusa Põhikool

võtab alates 23. augustist tööle

  • loodusainete õpetaja (osalise koormusega):

bioloogia, 3 tundi,

geograafia, 3 tundi,

loodusõpetus, 4 tundi,

keemia, 2 tundi,

füüsika, 2 tundi,

inimeseõpetus, 2 tundi,

  • arvutiõpetuse õpetaja ja robootikaringi juhendaja (osalise koormusega),
  • logopeedi (osalise koormusega).

Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 16. augustiks 2021 e-aadressil ruusakool@rapina.ee.

Lisainfo tel 5346 8210, või ruusakool@rapina.ee.