Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus

27. apr. 2021 - Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus kommenteerimine on välja lülitatud

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus on Saaremaa Vallavalitsuse hallatav õppenõustamiskeskus, mis tegutseb vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna haldusalas.

Keskus osutab haridus- ja sotsiaaltugiteenuseid Saaremaa valla lastele ja noortele haridusasutustes ning vanematele seoses lapse või noore arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega.

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus otsib oma meeskonda

 • eripedagoogi.

Põhilised tööülesanded:

 • koostöös teiste spetsialistidega erivajadustega õppija toetamine ja suunamine eesmärgiga soodustada igakülgselt tema arengut eakohasuse suunas,
 • esmase mahajäämuse ületamine/vähendamine ja teisese mahajäämuse ennetamine/leevendamine eripedagoogiliste vahenditega,
 • õppija lähimale arenguvallale vastava õpikeskkonna kujundamine.

Nõutav erialane magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus.

See töö sobib Sulle, kui Sul on:

 • nõutav haridus,
 • võime töötada iseseisvalt ja meeskonnas,
 • oskus püstitada eesmärke ja hinnata töö tulemuslikkust,
 • soov ametialaselt areneda ja ennast spetsialistina teostada,
 • hea suhtlemisoskus ja kõrge pingetaluvus.

Omalt poolt pakume Sulle:

 • uue töötaja sisseelamisprogrammi,
 • rutiinivaba tööd ja kaasaegset töökeskkonda,
 • võimalust rakendada oma ideid ja teadmisi keskuse arendamisel (võimalus eripedagoogide meeskonnaga üles ehitada eripedagoogilise abi osutamise süsteem Eesti suurima omavalitsuse haridusasutustes),
 • konkurentsivõimelist töötasu (ei pea kolleegide ees häbenema ja jätkub kuu lõpuni), sõidukompensatsiooni ja pikka puhkust (56 päeva),
 • täienduskoolitusi, regulaarseid meeskonnatöö arutelusid ja töönõustamist,
 • teised motivatsioonipaketist lähtuvad hüved (küsi kindlasti lisa!).

Täistööaeg.

Tööleasumise aeg on 23.8.2021.

Töö põhiasukoht: Kuressaare Hariduse Koolis (endises Saaremaa Ühisgümnaasiumis)

CV koos motivatsioonikirjaga saata hiljemalt 1. juuniks 2021 e-aadressil tugikeskus@saare.ee.

Lisainfo Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse juhataja Aaro Nursi, tel 5347 0471, aaro.nursi@saare.ee.