Saaremaa Vallavalitsus

2. aug. 2022 - Saaremaa Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Avalik konkurss Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse MUSTJALA LASTEAED-PÕHIKOOLI DIREKTORI tähtajatule ametikohale

Saaremaa Vallavalitsus

kuulutab välja avaliku konkursi

 • Mustjala Lasteaed-Põhikooli direktori vabaneva ametikoha täitmiseks.

Mustjala Lasteaed-Põhikool on Saaremaa vallas tegutsev ühendasutus, mille koosseisus on lasteaed ja 9-klassiline kool. Kooli visiooniks on olla avatud ja traditsioone hoidev õppijakeskne kogukonnakool, kus toetatakse iga õpilase arengut, väärtustatakse koostööd ja traditsioone.

Otsime juhti, kellel on unistus ja tahe arendada tuleviku haridust!

Tööülesanded:

 • Mustjala Lasteaed-Põhikooli arengu kujundamine, eesmärkide seadmine ja tegevuste elluviimine;
 • kooli meeskonna juhtimine;
 • õpilaste arengu toetamine;
 • koostöö arendamine kooli koostöövõrgustikuga.

Kandidaadilt eeldame:

 • magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni;
 • liidriomadusi ja juhtimiskompetentsi (sh organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside- ja enesejuhtimise valdkonnas);
 • koostöövõimet ja suhtlemisoskust;
 • loovust ja algatusvõimet.

Omalt poolt pakume:

 • piisavalt vabadust ja toetust ideede elluviimisel;
 • kaasaegset töökeskkonda;
 • motiveerivat töötasu.

Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:

 • CV ning kandideerimisavaldus;
 • kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • kandidaadi visioon Mustjala Lasteaed-Põhikooli tegevuse kohta ja motivatsioon direktori ametikohale asumiseks.

Dokumendid palume esitada Saaremaa Vallavalitsusele hiljemalt 8. augustiks 2022 kas e-posti aadressile konkurss@saaremaavald.ee (digiallkirjastatult) või postiaadressile 93819 Kuressaare, Lossi 1 märgusõnaga „Mustjala konkurss“.

Lisainfo üldharidusnõunik Õilme Salumäe (oilme.salumae@saaremaavald.ee, tel 518 9952).