Saue Vallavalitsus

13. jaan. 2021 - Saue Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Saue Vallavalitsusse

on oodatud

  • logopeed, kelle eesmärk on kõneravi vajavate ja arenguliste erivajadusega laste õppe ja arengu toetamine, et soodustada isiksuse eakohast arengut.

Ootame sind, kui sul on erialane magistrikraad või vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi kutse, eesti keele oskus C1-tasemel, juhiluba.

Pakume sulle motiveerivat töötasu ja transpordikulude hüvitamist, koolitust, paindlikku tööaega, ühisüritusi, sportimisvõimalusi, tervisepäevi.

Töö täis- või osakoormusel Saue vallas.

Kandideerimisavaldus edasta personal@sauevald.ee.