Tallinna Euroopa Kool

4. mai 2021 - Tallinna Euroopa Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Tallinna Euroopa Kool otsib kahte asedirektorit (õppejuhti) liituma kooli juhtimismeeskonnaga:

 • eelkooli ja noorema kooliastme asedirektorit,
 • vanema kooliastme asedirektorit.

Asedirektorite peamised eesmärgid on

 • tagada sujuv õpetamise ja õppimise korraldus,
 • osaleda kooli juhtkonna töös,
 • planeerida ja korraldada kooliosa õppe- ja kasvatustegevusi,
 • tagada kooliosa õpetamise ja õppimise kvaliteet,
 • vastutada õpilaste heaolu, käitumise ja distsipliini eest,
 • tagada sujuv suhtlemine vanemate, õpetajate, õpilaste ja teiste osapoolte vahel.

Oma tegevustes lähtub asedirektor kõikidest riiklikest ja kooliga seotud õigusaktidest, määrustest ja direktiividest, Euroopa Kooli õppekavast ja kooli arengukavast.

Nõuded ametikohale:

 • kvalifikatsioon: magistrikraad;
 • töökogemus: juhtimiskogemus haridusvaldkonnas ja õpetamiskogemus;
 • erialateadmised ja oskused:

head teadmised haridusregulatsioonidest ja poliitikast,

suurepärane suhtlemisoskus,

kõrgel tasemel digipädevus,

võime saavutada kõrget standardit;

 • keeleoskus:

inglise keel kõrgtasemel (eelistatult C1-tase),

eesti keel kesktase (B2‒C1),

teiste EL-i keelte oskus on lisaväärtus.

Mõlemad ametikohad on täistööajaga, määramata tähtajaga lepingud alates augustist 2021.

Kandideerimiseks palun saatke järgmised dokumendid meie kodulehekülje kaudu tes.edu.ee/job-vacancies hiljemalt neljapäeval, 20. mail 2021:

 • Europassi CV,
 • motivatsioonikiri (kandidaadi jaoks võõrkeeles: inglise, prantsuse või saksa keeles),
 • haridust ja keeleoskust tõendavate dokumentide koopiad,
 • karistusregistri väljavõte, mille kohaselt ei ole lastega töötamisel piiranguid.

Lisainformatsiooni saamiseks palun kirjutage recruitment@est.edu.ee.

Kogume teie isikuandmeid ainult värbamise eesmärgil. Teavet töötleb meie personalispetsialist. Kandideerimisdokumente hoitakse meie andmebaasis üks aasta. Privaatsuspoliitika on loetav meie kodulehel www.tes.edu.ee.