Tallinna Haridusamet

26. apr. 2021 - Tallinna Haridusamet kommenteerimine on välja lülitatud

Tallinna Haridusamet

kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

 • Tallinna Kuristiku Lasteaia direktor
 • Tallinna Ülemiste Lasteaia direktor
 • Tallinna Männikäbi Lasteaia direktor

 Tallinna Kuristiku Lasteaed (Läänemere tee 46) avas oma uksed 1988. aastal ja lasteaias on 12 rühma. Lasteaia missioon on luua tingimusi, mis toetavad lapse individuaalsust ja soodustavad pädevuste kujundamist, et tagada lapsele tema edu nii tänapäeval kui ka tulevikus.

 Tallinna Ülemiste Lasteaia (Peterburi tee 18) visioon on luua lapsevanemate, personali ja hoolekogu tihedas koostöös lapsele õnnelik lapsepõlv. Töös lastega arvestatakse laste ja perekonna soove ning laste erivajadusi. Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustöö kuues vanuserühmas: üks sõimerühm, kolm tasandusrühma, üks noorem rühm, üks vanem rühm.

 Tallinna Männikäbi lasteaia (Kadaka tee 155) missioon on toetada lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist, arvestades tema individuaalsust ja eripära ning hoides ja tugevdades lapse tervist. Lasteaias on kümme rühma, millest kolm on sõimerühmad, üks arendusrühm ja kuus sobitusrühmad.

 Nõuded kandidaadile

 • kõrgharidus ning pedagoogiline ja juhtimiskompetentsus (vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ sätestatud nõuetele),
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus,
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus,
 • õpi- ja otsustusvõimelisus,
 • analüüsi- ja planeerimisoskus.

Kandideerimiseks palume esitada 20. maiks 2021 digitaalselt allkirjastatuna aadressil konkurss.haridusamet@tallinnlv.ee või Tallinna Haridusamet, Estonia pst 5a, 10143 Tallinn, märgusõnaga „Konkurss“ järgmised dokumendid:

 • avaldus,
 • elulookirjeldus,
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
 • kandidaadi visioon ja tegevuskava haridusasutuse direktorina,
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume Tallinna Linna andmekaitsetingimustest https://www.tallinn.ee/Andmekaitsetingimused.

Lisainfo telefonil 640 4612 (Tallinna Ülemiste Lasteaed, Tallinna Kuristiku Lasteaed) ja 640 4959 (Tallinna Männikäbi Lasteaed).