Tallinna Haridusamet

4. mai 2021 - Tallinna Haridusamet kommenteerimine on välja lülitatud

Tallinna Haridusamet

kuulutab välja avaliku konkursi

 • Tallinna Liivaku Lasteaia direktori vabanevale ametikohale.

Tallinna Liivaku Lasteaia (J. Sütiste tee 56) missioon on võimaldada alushariduse omandamist laste individuaalset eripära arvestades, toetada peret ning väärtustada pärimuskultuuri. Lasteaed alustas tegevust 1970. aastal ja praegu on avatud 11 rühma.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus ning pedagoogiline ja juhtimiskompetentsus (vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ sätestatud nõuetele),
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus,
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus,
 • õpi- ja otsustusvõimelisus,
 • analüüsi- ja planeerimisoskus.

Kandideerimiseks palume esitada 28. maiks 2021 digitaalselt allkirjastatuna aadressil konkurss.haridusamet@tallinnlv.ee või Tallinna Haridusamet, Estonia pst 5a, 10143 Tallinn, märgusõnaga „Konkurss“ järgmised dokumendid:

 • avaldus,
 • elulookirjeldus,
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
 • kandidaadi visioon ja tegevuskava haridusasutuse direktorina,
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume Tallinna linna andmekaitsetingimustest https://www.tallinn.ee/Andmekaitsetingimused.

Lisainfo telefonil 640 4959, Reili Silm.