Tallinna Haridusamet

2. mai 2021 - Tallinna Haridusamet kommenteerimine on välja lülitatud

 

Tallinna Haridusamet

kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

  • Tallinna Mahtra Põhikooli direktor,
  • Karjamaa Põhikooli direktor,
  • Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor.

Tallinna Mahtra Põhikooli (Mahtra 60) missioon on tagada turvalises ja kaasaegses õpikeskkonnas kõikidele õpilastele vastavalt nende individuaalsele arengule ja võimetele võrdsed võimalused õppimiseks ja arenguks ning valmistada nad ette iseseisvaks ja edukaks toimetulekuks kaasaegses multikultuurses ühiskonnas. Koolis tegutseb varase keelekümbluse ettevalmistusklass ning töötab viis keelekümblusklassi.

Karjamaa Põhikooli (Karjamaa 1) missioon on luua võimalus omandada kvaliteetne haridus vastavalt õpilase individuaalsetele iseärasustele ja võimetele ning valmistada nad ette aktiivseks, iseseisvaks ja edukaks eluks kaasaegses ühiskonnas. See on kool, kus saadakse üksteiselt õppimise kogemus.

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (Martsa 2) on turvaline ja õppijasõbralik, nüüdisaegsete IKT-vahenditega varustatud kool, kus õppetöö tugineb kõigi osapoolte partnerlussuhetele ning on väärtustatud isiksus, kellel on välja kujunenud iseseisva mõtlemise, valikute tegemise ja otsuste langetamise oskus ning arusaam pideva enesearendamise vajadusest. Kool pakub paindlikke õpivõimalusi ja loob õpitingimusi ka Tallinna Vanglas. Kooli missioon on õpetada elama eetiliselt ja elukestvalt õppima.

Nõuded kandidaadile:

Tallinna Haridusameti koostööpartner konkursi läbiviimisel on Fontes PMP OÜ.

Kandideerimiseks ja andmekaitse tingimustega nõustumiseks palume registreerida end Fontese Talendipangas https://talendipank.fontes.ee/ huvipakkuva konkursi all. Palume saata digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@fontes.ee 24. maiks 2021 või Fontes PMP OÜ, Sepapaja 6, 11415 Tallinn märgusõnaga „Konkurss“ kandideerimisdokumendid:

  • avaldus koos viitega kooli nimele,
  • elulookirjeldus,
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
  • kandidaadi visioon ja tegevuskava haridusasutuse direktorina,
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Kandideerimine Fontese Talendipangas talendipank.fontes.ee.

Lisainfo Fontese juhtivkonsultant Kadri Sooberg-Aettik, 627 7077.