Tallinna Haridusamet

12. mai 2022 - Tallinna Haridusamet kommenteerimine on välja lülitatud

 

Tallinna Haridusamet

kuulutab välja avaliku konkursi

 • Tallinna Muhu Lasteaia ja
 • Tallinna Läänemere Lasteaia direktorite ametikohtadele.

Tallinna Muhu Lasteaed on (Linnamäe tee 6) vene õppekeelega lasteaed, kus õppe- ja kasvatustöö aluseks on austus lapse kui indiviidi vastu ja tema õpihuvi, annete ja võimete toetamine. Lasteaed väärtustab kõrgelt loovust, oskust õppida õppima ja kohanemisvõimet kiiresti muutuvas maailmas. Lasteaias töötab 11 rühma.

Tallinna Läänemere Lasteaia (Läänemere tee 56) visioon on olla tuntud, tunnustatud, omanäoline ja igakülgselt laste arengut toetav lasteaed. Lasteaial on suur õueala ning igal rühmal on oma mänguplats. Lähedal on Pirita jõgi ja Pirita-Kose oma kauni loodusega. Lasteaias töötab 12 rühma.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid (vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruse nr 65 “ Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” nõuetele),
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus,
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus,
 • õpi- ja otsustusvõimelisus,
 • analüüsi- ja planeerimisoskus.

Kandideerimiseks palume esitada 6. juuniks 2022 digitaalselt allkirjastatuna aadressil konkurss.haridusamet@tallinnlv.ee või Tallinna Haridusamet, Estonia pst 5a, 10143 Tallinn, märgusõnaga „Konkurss“ järgmised dokumendid:

 • avaldus,
 • elulookirjeldus,
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
 • kandidaadi visioon ja tegevuskava haridusasutuse direktorina,
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume Tallinna Linna andmekaitsetingimustest https://www.tallinn.ee/Andmekaitsetingimused

Lisainfo telefonil 640 4612.