Tallinna Haridusamet

16. mai 2023 - Tallinna Haridusamet kommenteerimine on välja lülitatud

Tallinna Haridusamet

kuulutab välja avaliku konkursi

 • Tallinna Liivaku Lasteaia direktori ametikohale.

Tallinna Liivaku Lasteaia (J. Sütiste tee 56) missioon on võimaldada alushariduse omandamist arvestades laste individuaalset eripära, toetada peret ning väärtustades pärimuskultuuri. Lasteaed alustas oma tegevust 1970. aastal ja täna on avatud 11 rühma.

 Sobival kandidaadil on:

 • kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid (vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 “Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele,
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus,
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus,
 • õpi- ja otsustusvõimelisus,
 • analüüsi- ja planeerimisoskus.

 Kandideerimiseks palume esitada:

 • avaldus,
 • elulookirjeldus,
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
 • kandidaadi visioon ja tegevuskava haridusasutuse direktorina,
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 Dokumente saab esitada märgusõnaga „Konkurss“ ka digitaalselt allkirjastatuna aadressil konkurss.haridusamet@tallinnlv.ee või Tallinna Haridusametile, Estonia pst 5a, 10143 Tallinn

Kandideerimise tähtaeg 8. juuni 2023.

Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume Tallinna Linna andmekaitsetingimustest https://www.tallinn.ee/Andmekaitsetingimused

Lisainfo telefonil 640 4959.