Tallinna Haridusamet

17. mai 2023 - Tallinna Haridusamet kommenteerimine on välja lülitatud

Tallinna Haridusamet

kuulutab välja avaliku konkursi

 • Tallinna Rõõmupesa Lasteaia direktori ametikohale.

Tallinna Rõõmupesa Lasteaia (A. H. Tammsaare tee 14) missioon on võimaldada lastele turvalist hoidu ning alushariduse andmist. Lasteaia põhiväärtusteks on loovus, õpihimu, koostöö, kohusetundlikkus ja viisakus. 2023. aastal alustas lasteaed õppe- ja kasvatustööd vastvalminud majas kümne rühmaga.

 Sobival kandidaadil on:

 • kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid (vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 “Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele,
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus,
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus,
 • õpi- ja otsustusvõimelisus,
 • analüüsi- ja planeerimisoskus.

 Kandideerimiseks palume esitada:

 • avaldus,
 • elulookirjeldus,
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
 • kandidaadi visioon ja tegevuskava haridusasutuse direktorina,
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 Dokumente saab esitada ka digitaalselt allkirjastatuna märgusõnaga „Konkurss“ aadressil konkurss.haridusamet@tallinnlv.ee või Tallinna Haridusametile, Estonia pst 5a, 10143 Tallinn.

Kandideerimise tähtaeg 8. juuni 2023.

Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume Tallinna Linna andmekaitsetingimustest https://www.tallinn.ee/Andmekaitsetingimused.

Lisainfo telefonil 640 4959.