Tallinna Haridusamet

29. sept. 2021 - Tallinna Haridusamet kommenteerimine on välja lülitatud

Tallinna Haridusamet

kuulutab välja avaliku konkursi

 • Tallinna Kiisa Lasteaia direktori vabaneva ametikoha täitmiseks.

Tallinna Kiisa Lasteaed (Kiisa 6) on laste tervist hoidev ja edendav lasteaed, mille tegevus on orienteeritud iga lapse vajaduste ja isikupära arvestamisele. 2015. aastal renoveeritud 8‑rühmalise lasteaia looduslikult mitmekesine õueala pakub suurepäraseid võimalusi aktiivseks liikumiseks ning õuesõppeks.

Nõuded kandidaadile:

 • Kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid (vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 “Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele);
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus;
 • analüüsi- ja planeerimisoskus.

Kandideerimiseks palume esitada 27. oktoobriks 2021 digitaalselt allkirjastatuna aadressil konkurss.haridusamet@tallinnlv.ee või Tallinna Haridusamet, Estonia pst 5a, Tallinn 10143, märgusõnaga „Konkurss“ järgmised dokumendid:

 • avaldus;
 • elulookirjeldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi visioon ja tegevuskava haridusasutuse direktorina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume Tallinna Linna andmekaitsetingimustest https://www.tallinn.ee/Andmekaitsetingimused

Lisainfo tel 640 4679.