Tallinna Haridusamet

22. mai 2020 - Tallinna Haridusamet kommenteerimine on välja lülitatud

Tallinna Haridusamet

kuulutab välja avalikud konkursid järgmiste haridusasutuste juhtide vabadele ametikohtadele:

  • Merivälja Lasteaia direktor

Merivälja Lasteaed (Haaviku tee 10) asub looduslikult kaunis kohas. Lasteaial on heakorrastatud suur õueala koos seiklusrajaga, mis võimaldab lastele mitmekülgset liikumisvabadust. Lasteaia tunnuslause on “Ka väikesest seemnest kasvab ilus õitsev taim – ühekoos suudame!“.

  • Tallinna Jaan Poska Lasteaia direktor

Hiljuti 95. aastapäeva tähistanud Tallinna Jaan Poska Lasteaia (J. Pärna t 2) missioon on olla lapse mitmekülgset arengut toetav, traditsioone väärtustav, lapsekeskne ja turvaline lasteaed. Aastate jooksul on traditsiooniks saanud rahvakalendri tähtpäevade tähistamised, spordipäevad, sügis- ja kevadmatkad ning erinevate teemapäevade korraldamine.

  • Tallinna huvikeskuse Kullo direktor

Tallinna huvikeskus Kullo (Mustamäe tee 59) on vanim ja suurim huvikool Eestis, mis loodi 1941. aastal. Huvikoolis õpib 58 huviringis üle 2400 õpilase. Õppe- ja kasvatustöö toimub aasta ringi peamajas, Kullo Lastegaleriis ning suvel Kullo Karepa Noortelaagris.

 Nõuded kandidaadile:

Kandideerimiseks palume esitada 14. juuniks 2020 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tiina.vainrauh@tallinnlv.ee või postitada aadressil Tallinna Haridusamet, Estonia pst 5a, 10143 Tallinn, märgusõnaga „Konkurss“ järgmised dokumendid:

  • avaldus,
  • elulookirjeldus,
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
  • kandidaadi visioon ja tegevuskava haridusasutuse direktorina,
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Lisainfo telefonil 640 4975.


Comments are closed.