Tallinna Haridusamet

26. apr. 2021 - Tallinna Haridusamet kommenteerimine on välja lülitatud

Tallinna Haridusamet

kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste vabanevate haridusasutuse juhi ametikohtadele:

 • Kopli Lasteaia direktor

Kopli Lasteaed (Kopli 104) on asutatud 1918. aastal ja sai 1928. aastal endale uue hoone, mis oli esimene selletaoline spetsiaalselt lastele mõeldud ehitus Eesti Vabariigis. Lasteaias toimub süvendatult kunstiõpetus, mille eesmärk on arendada lastes ilumeelt, süvendada vaatlusoskust, ergutada loovat mõtlemist.

 •  Tallinna Nurmenuku Lasteaia direktor

Tallinna Nurmenuku Lasteaias (Õismäe tee 26) väärtustatakse tervislikke eluviise, tervislikku toitumist ja füüsilist aktiivsust. Looduse- ja keskkonnasäästliku mõtteviisi ning tegutsemise kaudu tagatakse laste tervis ja turvalisus.

 • Tallinna Sinilille Lasteaia direktor

Aastatega on Tallinna Lasteaias Sinilill (Järveotsa tee 49) kujunenud välja püsivad traditsioonid. Lasteaed toetab integreerumist Eesti ühiskonda, tutvustades eesti keelt ja kultuuri töötajatele, lastele ja lastevanematele.

Nõuded kandidaadile

 • vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ sätestatud nõuetele,
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus,
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus,
 • õpi- ja otsustusvõimelisus,
 • analüüsi- ja planeerimisoskus.

Kandideerimiseks palume esitada 20. maiks 2021 digitaalselt allkirjastatuna aadressil konkurss.haridusamet@tallinnlv.ee või Tallinna Haridusamet, Estonia pst 5a, 10143Tallinn, märgusõnaga „Konkurss“ järgmised dokumendid:

 • avaldus,
 • elulookirjeldus,
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
 • kandidaadi visioon ja tegevuskava haridusasutuse direktorina,
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume Tallinna Linna andmekaitsetingimustest https://www.tallinn.ee/Andmekaitsetingimused.