Tallinna Männikäbi Lasteaed

3. mai 2022 - Tallinna Männikäbi Lasteaed kommenteerimine on välja lülitatud

Tallinna Männikäbi Lasteaed asub looduskaunis männitukas, eemal suurtest teedest. Suur ja mitmekülgne hooviala annab võimaluse tegeleda õuesõppega. Kasutame projektõppe metoodikat, sest see võimaldab rakendada lapsest lähtuvaid õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtteid ja liikuda seeläbi järjest enam nüüdisaegse õpikäsituse suunas. Meie lasteaias on iga laps eriline ja tähtis. Edendame laste tervist ja väärtustame loodusega kooskõlas kasvamist. Kuna hoolime keskkonnast, siis oleme liitunud „Rohelise kooli“ programmiga. Meie lasteaias on 10 rühma (sh arendusrühm ja sobitusrühmad).

Tallinna Männikäbi Lasteaed

kuulutab välja konkursi

 • õppealajuhataja ametikoha täitmiseks (1,0).

 Sinu igapäevatööks on

õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine, koordineerimine, analüüsimine ja asjaosalistele tagasiside andmine, sh pedagoogiline nõustamine ja juhendamine ning muude põhiülesannete täitmisega seotud tugitegevused. Õppe- ja kasvatustegevuste korraldamine vastavalt lasteaia põhiväärtustele- ja suundadele, milleks on

 • lapsekesksus ja inimlikkus,
 • sallivus ja paindlikkus,
 • hoolivus ja sõbralikkus,
 • koostöö ja avatus,
 • õuesõppe parimate praktikate rakendamine,
 • keskkonnahoid.

Meie ootused õppealajuhatajale:

 • tunneb haridusalast seadusandlust ja lasteaia õppekava arendamise protsessi,
 • soovib jagada oma lennukaid ideid lasteaia arendamisel,
 • rakendab oma töös nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid,
 • tunneb kaasava hariduse eripära,
 • toetab kollektiivi projektõppe rakendamisel,
 • õpib ise ja toetab iga õpetaja arengut ning loomingulisust,
 • soovib ja oskab juhendada eriliste õpetajate tööd eriliste lastega,
 • kaasab ja suunab õpetajaid projektide kirjutamisel,
 • oskab kasutada IKT-vahendeid,
 • omab töökogemust õpetajana,
 • väärtustab meeskonnatööd,
 • on hea kuulaja ja suhtleja,
 • julgeb otsustada ja vastutada,
 • on hea pingetaluvusega,
 • omab head planeerimis-, korraldamis- ja analüüsioskust,
 • on korrektne, täpne ja kohusetundlik,
 • on sõbralik ja empaatiline,
 • omab head huumorimeelt,
 • kasuks tuleb võõrkeeleoskus suhtlustasandil.

Omalt poolt pakume

 • võimalust osa saada uudsete suundade rakendamisest organisatsioonis,
 • kaasaegset ja arendavat töökeskkonda,
 • huvitavat ning väljakutsete rohket tööd,
 • sõbralikku kollektiivi ja meeleolukaid ühisüritusi,
 • mitmekülgseid enesearendamisvõimalusi,
 • 56-päevast põhipuhkust.

Tööleasumise aeg on 8. august 2022.

Kui sa tunned, et meie lasteaed on see, kuhu sa tahad tööle tulla, siis saada CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 27. maiks 2022 aadressil mannikabi@mannikabi.edu.ee.

Täiendav info 677 5605.